Współczesna babcia, współczesny dziadek

Współczesna babcia, współczesny dziadek

Tekst dla nowego pisma o wychowaniu, z którym mam prawdziwą przyjemność współpracować (w bardzo zacnym gronie), znajdziecie go pod linkiem: Babcia i dziadek XXI wieku.
W nim mały wyciąg z okoliczności „dziadkowania”, o tym co odróżnia inne pokolenia dziadków i babć od obecnego, o cieniach i blaskach pełnienia dziś tej funkcji oraz nieco inspiracji.

Dodaj komentarz