Stan psychiczny Polaków w wyniku lockdownów

Stan psychiczny Polaków w wyniku lockdownów

W maju było mi bardzo miło stawić się w Warszawie, gdzie nagrywaliśmy posiedzenie Komisji Śledczej Ordo Medicus.

https://ordomedicus.org/xvii-posiedzenie-komisji-sledczej-psycholodzy-bogna-bialecka-i-katarzyna-wozinska/

Organizacja ta, ściśle rzecz biorąc obywatelska, powstała oddolnie, pozbawiona powiązań politycznych, zajmuje się zbieraniem informacji na temat lat pandemii koronawirusa: danych dotyczących pandemii, zasadności postępowań i ich skutków, dogłębnie przepytując specjalistów z różnych dziedzin. Nagrania z przesłuchań są dostępne na poniższej stronie i na facebooku.

Siłą rzeczy, jak każdy niemal głos krytyczny wobec polityki międzynarodowej odnośnie pandemii, zasięgi tego typu materiałów są bardzo ukrócane. Czy to zbiór fakenewsów, jak stara się przekonać opinię publiczną, czy jednak zasadne spostrzeżenia – najlepiej ocenić samemu. Prawda się broni, jeśli damy jej szansę być usłyszaną.

Razem z Bogną Białecką opowiadałyśmy o przebadanych oraz zaobserwowanych zjawiskach związanych z psychiką Polaków po lockdownach, a także tych domniemywanych na podstawie wiedzy o procesach psychologicznych.

Moja teza: nihil novi, lockdowny przyspieszyły tempo niekorzystnych zmian, będąc esencją tego, co we współczesności najgorsze.

Dodaj komentarz